O odložišču

Spletno odložišče velikih datotek omogoča uporabnikom v javni upravi:
    - da si izmenjujejo velike datoteke znotraj javne uprave
    - da pošiljajo velike datoteke tudi prejemnikom izven javne uprave
    - da prejemajo velike datoteke od pošiljateljev izven javne uprave (na povabilo).

Pošiljanje je varno in zanesljivo, poteka preko državne IT infrastrukture.